Czekają nas rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

“Nowe przepisy uwydatniają rolę administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). – Należy sobie jednak uświadomić, że to administrator danych bez względu na to, czy ABI w danej instytucji będzie czy też nie, jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Wyposażony w wiedzę prawną ABI to znaczna pomoc dla administratora danych, czyli podmiotu określającego cele i środki przetwarzania danych osobowych – dodała Bielak-Jomaa.

Rozporządzenie daje możliwość nakładania kar administracyjnych przez GIODO – do 100 mln euro, bądź 5 proc. obrotu przedsiębiorstwa. – To duże kary, ale takie być muszą, bo mają działanie prewencyjne – podkreśliła.

Bielak-Jomaa zaznaczyła, że przed GIODO znalazło się wiele nowych wyzwań, związanych z przygotowaniami do wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE. – Zaczęliśmy od powołania wewnętrznej komisji, która zajmie się dokonaniem przeglądu obowiązujących aktów prawnych pod kątem konieczności zmian w związku z wejściem w życie rozporządzenia. Oprócz tego konieczny jest wytężony wysiłek na rzecz rozpowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych – podkreśliła.”

Cytat ze strony wiadomosci.onet.pl

Więcej