Czy bank ma prawo kserować Twój dowód osobisty?

Ustawa Prawo Bankowe w artykule 112b uprawnia banki do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości w celu prowadzonej działalności bankowej. Jednak administrator danych osobowych w tym przypadku bank zobowiązany jest ustawą o ochronie danych osobowych do zachowania celowości i adekwatności przetwarzania danych. Co za tym idzie, jest zobowiązany klientowi którego dowód kseruje wskazać cel jego przetwarzania oraz adekwatność zbierania tak szerokiego zakresu danych. O ile dane personalne znajdujące się na dowodzie wydają się być adekwatne i celowe do identyfikacji klienta, to wskazane byłoby aby pracownik banku mógłby je przepisać do systemu informatycznego, o tyle coraz większe wątpliwość klientów budzi posiadanie przez bank wizerunku klienta w postaci zdjęcia na kserokopii dowodu osobistego. Zakres danych osobowych znajdujących się na dowodzie osobistym jest zbyt szeroki dla celu prowadzenia działalności bankowej. Bank nie ma prawa przechowywać takich danych jak zdjęcie, wzrost i kolor oczu. Pracownik banku na kserokopii powinien wpisać cel przetwarzania wpisać datę i złożyć swój podpis. Ty jako klient banku masz prawo zażądać zamazania danych nieadekwatnych.