Czy twój pracownik może nosić identyfikator?

Zależy Ci, aby Twoi pracownicy nosili identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, ale nie wiesz czy jest to zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Czy na takiej plakietce może znaleźć się zdjęcie zatrudnionej przez Ciebie osoby?

Wszystko zależy od zakresu danych, jakie mają być umieszczone na identyfikatorze. Imię i nazwisko to dane, które na podstawie Kodeksu Pracy (art. 221) pracodawca może wykorzystać bez dodatkowej zgody pracownika. Ich przetwarzanie w konkretnych celach (np. obowiązek noszenia identyfikatora) musi jednak zostać uregulowane odpowiednimi normami wewnętrznymi, np. w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym.

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku wizerunku. Nie ma w Kodeksie Pracy takiej kategorii danych, do której można by go zakwalifikować. Możemy odnieść się do zapisu w RODO (art. 6 ust. 1 lit. f), w którym ustanowiono, że przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”, tzn. np. jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa (uniemożliwienie osobom trzecim przebywania na terenie placówki etc.). Podstawą może być również zgoda pracownika. W każdym przypadku przetwarzanie to musi zostać uwzględnione w regulacjach wewnątrzzakładowych, które należy dostosować do aktualnych wymogów prawnych.