Czym jest Privacy Shield

Nowe zasady przekazywania danych z obszaru UE do Stanów Zjednoczonych weszły w życie 12 lipca 2016 roku. Wiąże się to z zatwierdzeniem przez komisję Europejską zasad Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA, która zastąpiła dotychczas obowiązujące porozumienie tzw. Bezpieczną Przystań z 6 października 2015 roku.

Podstawowe założenia Privacy Shield

  • Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zobowiązany jest do regularnego ewidencjonowania i aktualizacji przedsiębiorstw, stosujących Tarczę Prywatności. Departament ma za zadanie systematyczne przeglądanie przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania zasad prawidłowego zabezpieczania danych osobowych. Uchybienia w tej materii mogą zagrozić usunięciem z ewidencji przedsiębiorstw stosujących Privacy Shield.
  • Stany Zjednoczone zapewniły, że dane osobowe będą udostępniane organom publicznym tylko w kwestiach związanych z egzekwowaniem prawa oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto dostęp ten podlega konkretnym zabezpieczeniom i nadzorowi. Do Porozumienia dołączono szczegółowy wykaz zabezpieczeń w bszarze wykorzystywania danych w takich wyjątkowych okolicznościach.
  • Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone ustaliły konieczność corocznego przeglądu. Jego głównym celem będzie nadzorowanie i weryfikowanie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych. Prace prowadzone będą przez Komisję Europejską oraz Departament Handlu USA przy wsparciu specjalistów z krajowych służb wywiadu ze Stanu Zjednoczonych oraz odpowiedzialnych organów ochrony danych na terenie Europy.
  • Obywatele, którzy sądzą, że ich dane były przekazywane w sposób niewłaściwy mogą złożyć skargę i skorzystać z kilku dostępnych mechanizmów rozstrzygania sporów.