Współpraca GIODO i NIK

“Pozyskiwanie i przetwarzanie billingów oraz bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni – to główne tematy spotkania.

NIK i GIODO będą ze sobą współpracować – przede wszystkim w zakresie kontroli dotyczących pozyskiwania i przetwarzania bilingów oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni – ustalili podczas spotkania dr Edyta Bielak-Jomaa, nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.”

Cytat ze strony giodo.gov.pl

Więcej